Bedrijfsarts

Als sprake is van een arbeidsconflict, is ook vaak sprake van arbeidsongeschiktheid. De medewerker kan niet meer werken als gevolg van het conflict. Vaak komen daar psychische en fysieke klachten uit voort, maar deze kunnen meestal niet worden opgelost, zo lang het conflict voortduurt. Vandaar dat de bedrijfsarts in zo’n situatie mediation adviseert, zodat werkgever en werknemer onder de professionele begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek gaan en hun conflict kunnen oplossen.

Rechter

Los van zo’n advies van de bedrijfsarts, stelt een werknemer of werkgever soms ook zelf aan de ander voor om in mediation te gaan. Lang niet iedere werkgever of werknemer zit daar op te wachten. Soms vindt men het onzin, wat is er nou helemaal aan de hand? Dat kunnen we toch prima zelf, zonder een mediator? Soms willen mensen het conflict helemaal niet zelf oplossen, maar hebben ze liever dat een rechter erover beslist. Om dan vervolgens weken later bij die rechter uit te komen, die het ontbindingsverzoek afwijst omdat geen mediation is ingezet. Of de beëindiging komt er wel, maar er wordt door de rechter € 100.000 extra vergoeding toegekend omdat werkgever mediation weigerde en zich daarom niet genoeg heeft ingezet voor het herstel van de arbeidsrelatie. Andersom gebeurt het ook: de rechter verwijt de werknemer niet te hebben ingestemd met mediation, waardoor het voortduren van het arbeidsconflict in hoge mate aan haarzelf te verwijten is. Oordeel: ontslag zonder transitievergoeding.

Meer met mediation

Zodra het woord mediation is gevallen, is het verstandig voor werkgever én werknemer om zo’n advies of voorstel niet zomaar terzijde te schuiven. Neem contact op met een mediator en overleg wat er mogelijk is. Als beide partijen hun schouders onder de mediation willen zetten, kunnen de beste resultaten worden bereikt. Veel mooiere resultaten dan je ooit bij de rechter kunt bereiken. Want je staat als mediationpartij zelf aan het roer van de onderhandelingen en kunt afspraken maken over belangrijke onderwerpen waar de rechter geen uitspraak over zal doen. Zaken als gezichtsbehoud, herstel van het onderlinge vertrouwen, het blijven promoten van elkaars kwaliteiten zodat je elkaar aan nieuwe klanten of banen helpt. En het allerbelangrijkste: het samen oplossen van een conflict zodat dit je niet meer in de weg zit en je de blik weer op de toekomst kunt richten.

Kortom: mediation is gebaseerd op vrijwilligheid, maar het is allesbehalve vrijblijvend om een voorstel tot mediation naast je neer leggen. Dat kan je in een procedure bij de rechter duur komen te staan. Niet alleen wij als mediators, maar ook de rechterlijke macht is ervan overtuigd dat mediation werkt en daarom echt moet worden beproefd. Doen dus!

Team mediation: Ernst van Win en Henriëtte van Baalen