In conflict

Als mensen met elkaar in conflict raken, lukt het ze vaak niet meer om goed met elkaar te communiceren. De verwijten gaan snoeihard over tafel.  De reactie op een verwijt is vaak een tegenaanval: “Hoezo heb ik nooit tijd? Wat nou in je eentje? Vraag je zelf wel eens wat dan?” En voor je het weet, escaleert het gesprek en voelen beide partijen zich bevestigd in hun verwijten en komen ze geen stap verder richting een oplossing.

De kunst is dus om verwijten niet te laten beantwoorden met tegenverwijten, maar om te kunnen horen wat er onder die lelijke taal zit aan mooie wensen en verlangens. Want wat zegt iemand eigenlijk als hij zegt dat je nooit tijd voor hem hebt? Dat je hem de klussen in z’n eentje op laat lossen? Dat hij altijd pas achteraf moet horen wat er besloten is?

Mediator als vertaler

Als mediator zorg je dat de wensen en verlangens die áchter die verwijten schuil gaan, in het licht worden gezet. Je herformuleert de verwijten: “dus voor jou is het belangrijk dat jij aandacht krijgt, dat je steun ervaart, dat je mee mag denken in de besluitvorming?”

Als iemand volmondig JA! kan antwoorden op zo’n herformulering, merk je direct dat het gesprek effectiever wordt. Dan buitelen de verwijten niet meer over elkaar, maar gaan mensen oplossingsgerichter praten. Dan kunnen je het gaan hebben over het “hoe en wat”. Hoe zie je dat voor je? Wat verwacht je van mij? Welke rol zie je voor jezelf daarin weggelegd?

De kunst van het herformuleren

Herformuleren van verwijten in wensen of verlangens kan veel betekenen in een gesprek. Probeer het zelf maar eens als je een verwijt om je oren krijgt. Wat wil die ander eigenlijk zeggen? Als je je herformulering begint met de tekst “dus voor jou is het belangrijk dat ….” ga je oprecht aan de slag met waar het die ander om te doen is. En probeer dan vooral het woordje “ik” niet te gebruiken in je herformulering, want daarmee neem de je aap op je eigen schouder. En daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er juist om dat je achterhaalt wat voor de ánder nou precies zo belangrijk is.

Lukt het je niet om dit zelf op te pakken omdat een situatie op je werk bijvoorbeeld al te ver is geëscaleerd, neem dan gerust contact met ons mediationteam op. Er hoeft geen sprake te zijn van een zwaar geëscaleerd conflict om ons in te schakelen. Soms worden we voor één gesprek ingehuurd, om dingen uit te praten en de samenwerking weer op de rit te zetten. Want achter het verwijt “dat met jou niet valt samen te werken” zit misschien juist de wens om dat wél te doen… Daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

Team mediation: Ernst van Win en Henriëtte van Baalen