Integrale medezeggenschap in de zorg

Medewerkers, cliënten, familieleden en professionals die invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de besluiten van het bestuur van zorginstellingen. Een vloek of een zegen? Menig bestuurder zal de vloek eerder noemen dan de zegen. Toch wordt medezeggenschap als belangrijk onderdeel van goed bestuur en toezicht gezien. Dit volgt uit de Governance code Zorg 2022.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de inrichting van medezeggenschap én een actief en transparant beleid over omgang met medezeggenschapsraden. Uiteraard vormen daarbij de wettelijke regelingen het uitgangspunt. En daar zit wellicht ook direct de angel. De wetgeving binnen de zorg is complex en veelzijdig. Dat geldt ook voor de wettelijke verplichting tot instelling van medezeggenschapsorganen. Van ondernemingsraden tot cliëntenraden, jeugdraden, medische staven en verpleegkundige adviesraden. Is dit in de praktijk nog werkbaar?

In de zorgvisie delen wij onze visie over integrale medezeggenschap.

Nieuwsgierig? Wij gaan graag het gesprek aan!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat en Partner Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen

Eveline Bakker , Advocaat Ondernemingsrecht