Transitieplan

In het transitieplan worden de gemaakte keuzes, overwegingen, afspraken en berekeningen vastgelegd die leiden tot de gewijzigde pensioenregeling. Uit het transitieplan moet kort gezegd kunnen worden afgeleid waarom sprake is van een evenwichtige transitie. Het transitieplan bevat op grond van de wet in ieder geval de volgende onderdelen:

 

 1. Het karakter van de gewijzigde pensioenovereenkomst; zie onze eerdere blog waarin de flexibele premieregeling, de premie-uitkeringsovereenkomst en de solidaire premieregeling zijn besproken).
 2. De wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten;
 3. Een overzicht van de effecten per leeftijdscohort van de overstap op de gewijzigde pensioenregeling.
 4. De gemaakte afspraken over compensatie.
 5. Indien afspraken zijn gemaakt over compensatie in de vorm van het toekennen van extra pensioenaanspraken aan deelnemers, het financieringsplan voor deze compensatie.
 6. Voor zover van toepassing de gemaakte afspraken over de solidariteitsreserve en risicodelingsreserve.

 

De werkgever zendt dit transitieplan binnen twee weken na afronding, maar uiterlijk op 1 januari 2025 aan het pensioenfonds of uiterlijk op 1 oktober 2027 aan de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.

Vragen?

 1. Hoe betalen we het nieuwe pensioen?
 2. Vormen van pensioenovereenkomsten
 3. Wat gebeurt er met al opgebouwd pensioen?
 4. Het transitieplan
 5. Compensatie
 6. Arbeidsrechtelijke aspecten van de nieuwe pensioenwetgeving
 7. De rol van de medezeggenschap

 

Neem voor vragen over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel contact op met Eveline Bakker.

Nieuwsbrief

Wil je elke maand een overzicht van updates en blogs in je mailbox? Klik dan hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief!