Zo kon een beperkt gebruik van de zakelijke telefoon voor privédoeleinden niet als zwaar plichtsverzuim worden aangemerkt. Maar het tijdens werktijd gebruik maken van internet voor eigen doeleinden was wel zeer ernstig, omdat sprake was van excessief gebruik. Door het excessieve gebruik had de ambtenaar het vertrouwen geschonden dat de gemeente in hem moest kunnen stellen. Hij was bovendien al eerder aangesproken op zijn functioneren in relatie tot het efficiënt besteden van zijn werktijd en op het gescheiden houden van nevenwerkzaamheden en zijn werkzaamheden voor de gemeente. En de betrokken ambtenaar had als leidinggevende ook nog eens een voorbeeldfunctie voor zijn medewerkers. Dit alles tezamen maakte dat de rechter een disciplinair ontslag niet onevenredig vond. De moraal: vermenging tussen werk en privé hoeft niet gelijk tot ontslag te leiden. De gevarenzone komt pas echt in zicht als sprake is van structureel en excessief gedrag. Bestaat ‘een beetje integriteit’ dus toch wel? Klik hier voor de uitspraak.

Vragen?

Heeft u vragen over integriteitsbeleid en gedragscodes voor bedrijven en organisaties, neemt u dan contact op met Arjen van Rijn.