Opleiding en carrière

Arjen van Rijn is bestuursrechtspecialist en zeer ervaren in besluitvormingstrajecten en procedures waarbij de overheid als partij betrokken is. Voordat hij in 2013 als advocaat en partner deel ging uitmaken van het team van De Clercq, was hij onder meer senior counsel bij Spigt Litigators in Amsterdam en (van 1995 tot 2012) partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (kantoor van de landsadvocaat) in Den Haag. Arjen heeft daarnaast sterke banden met de Caribische delen van het Koninkrijk. Hij is als buitengewoon hoogleraar Staatsrecht en staatkundige vernieuwing verbonden aan de University of Curaçao. In 2016-2017 was hij interim-decaan van de juridische faculteit aldaar. Arjen was van juli 2018 tot september 2021 deken van de Haagse Orde van Advocaten.

De dagelijkse praktijk van Arjen

“U kunt bij mij terecht voor juridische ondersteuning in kwesties met betrekking tot het staats- en bestuursrecht. Dit complexe, maar interessante rechtsgebied bestrijkt alles wat de staatsinrichting, het functioneren van de overheid en de relatie tussen overheid en burgers betreft. Hierbinnen ben ik specialist in het staatsrecht van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) én in de Koninkrijksverhoudingen (ofwel: het Statuut). De andere gebieden waarop ik mij focus zijn monumentenrecht, levensmiddelenrecht, integriteit en governance en fundamentele rechten.”

Nevenactiviteiten

  • Oud-Deken van de Haagse Orde van Advocaten (juli 2018 tot september 2021)
  • Buitengewoon hoogleraar University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez
  • Voormalig Lid Raad van Discipline Den Haag/Rotterdam
  • Lid Raad van Advies studievereniging Societas Iuridica Antiliana et Arubana (SIAA)
  • Lid Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Lid Vereniging voor OnteigeningsRecht
  • Lid Duits-Nederlandse Advocatenvereniging

Rechtsgebiedenregister

Arjen van Rijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Bestuursrecht

 

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.