Op grond van zijn onderzoek komt vast te staan dat juridische deskundigheid van belang is om je optimaal in een conflict tegen de overheid te kunnen verweren. Zie hiervoor ook het artikel in het Advocatenblad van Michel Knapen.

De bestuursrechtadvocaten van De Clercq kunnen u adviseren en bijstaan in bestuursrechtelijke procedures.

Vragen?

Heeft u vragen over bestuursrechtelijke procedures, neemt u dan contact op met Arjen van Rijn.