Opleiding en carrière

Jessica werkt sinds 2005 als notarisklerk bij De Clercq, maar startte haar loopbaan in het notariaat veertien jaar eerder als secretaresse op een notariskantoor. Hier bekwaamde ze zich in de loop van de tijd in de onroerend goed-praktijk. In 2001 behaalde Jessica na een vierjarige opleiding bij de SOMN haar akte van bekwaamheid als Notarisklerk. Inmiddels mag ze zich Register Notarisklerk noemen, een titel die alleen mag worden gevoerd door notarisklerken die zich door permanente educatie blijven ontwikkelen. In 2016 rondde Jessica ook de module Ondernemingsrecht van het INM met succes af.

De dagelijkse praktijk van Jessica

“In het verleden ben ik actief geweest in de registergoedpraktijk. Tegenwoordig houd ik me vooral bezig met het ondernemingsrecht, een gevarieerd en interessant rechtsgebied. Op mijn bureau belanden onder meer zaken in relatie tot de oprichting van rechtspersonen, het wijzigen van statuten (kapitaalverminderingen), aandelenoverdracht, fusies, splitsingen en het herstructureren van ondernemingen. Voor sommigen misschien taaie kost, maar ik vind het super!”