Opleiding en carrière

David studeerde in 2010 af aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij als jurist bij de KNMG (de beroepsorganisatie van artsen) en de FGzPt (beroepsorganisatie van psychologen). In deze periode deed hij ruime ervaring op in het algemene bestuursrecht. Vanaf november 2023 versterkt David de sectie Vastgoed en Bestuursrecht van De Clercq.

Dagelijkse praktijk

“In mijn dagelijkse werk houd ik me bezig met een breed scala aan casuïstiek, waarbij telkens vastgoed centraal staat. Het kan gaan over verkoop en verhuur, maar ook over meer- of minderwerk, hoogte van de aanneemsom of aansprakelijkheid voor gebreken bij het bouwen van vastgoed. Ook adviseer ik over omgevingsrechtelijke aspecten van vastgoed, variërend van vergunningen tot de monumentale status. De afwisseling in de zaken die ik voorbij zie komen en het snijvlak tussen bestuursrecht en civiel recht maken mijn werk erg interessant.”

Selected cases

Advies over de mogelijkheden van huurkoop

Advies aan verhuurder gegeven over huurkoop in een casus waarin verhuurder de woning aan huurder wilde verkopen

Verjaring in het bouwrecht

Een cliënt vorderde bij de aannemer herstel van gebreken in een opgeleverd bouwwerk. Advies gegeven over de diverse relevante verval- en verjaringstermijnen.

Advies bij schade aan woning door bouwwerkzaamheden

De woning van een cliënt liep schade op door bouwwerkzaamheden in de buurt. Advies gegeven over aansprakelijkheid van diverse partijen.

Status van een pand als gemeentelijk monument

Het pand dat cliënt had aangekocht werd kort daarna aangewezen als gemeentelijk monument. Geprocedeerd tegen de aanwijzing.