Opleiding en carrière

Barry behaalde in 2005 zijn master Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden, voltooide in 2009 de Beroepsopleiding Notariaat en rondde een jaar later de specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie af. Van begin 2006 tot eind 2019 werkte Barry als kandidaat-notaris in Den Haag. Sinds begin 2020 versterkt hij als senior kandidaat-notaris het team van de secties Ondernemingsrecht en Familierecht van De Clercq.

De dagelijkse praktijk van Barry

“Als kandidaat-notaris bij De Clercq help ik ondernemers bij tal van juridische zaken, waaronder het opzetten of ontvlechten van structuren (met holding- en werk-bv’s ) en het voorbereiden en begeleiden van fusies, splitsingen, overnames en aandelenoverdrachten. Daarmee ben ik dus betrokken bij alle fasen van de onderneming: van oprichting en uitbreiding tot herstructurering, inkrimping, liquidatie en verkoop. Daarnaast heb ik veel ervaring met het opzetten van werknemersparticipaties. Deze werkzaamheden vergen soms samenwerking met professionals in meerdere disciplines, zoals accountants, fiscalisten en onze advocatuur. Ook het oprichten van stichtingen (ANBI’s) en verenigingen behoort tot mijn dagelijkse praktijk. Het certificeren van (familie)vermogen is een goed voorbeeld van het snijvlak tussen het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht. Binnen De Clercq richt ik me bovendien in toenemende mate op estate planning en bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven. Wat mij betreft komen mijn expertise en mijn belangstelling voor de diverse rechtsgebieden daarin het beste uit de verf.”