De casus is als volgt:

De gemeenschappelijke apotheek van twee apothekers was ondergebracht in een besloten vennootschap (hierna: praktijk-bv) waarvan het geplaatste kapitaal op fiftyfifty-basis werd gehouden door de beide apothekers, ieder via een persoonlijke holding (hierna: PH). Op enig moment heeft één van de apothekers alle in het kapitaal van zijn PH geplaatste aandelen ten titel van beheer overgedragen aan een door hem daartoe opgerichte stichting, die diende als administratiekantoor (hierna: Stak). De certificerende apotheker was de eerste en enige bestuurder van de Stak. In de statuten van de praktijk-bv was een aanbiedingsregeling opgenomen die een deelnemende aandeelhouder-rechtspersoon verplichtte om in bepaalde nauwkeurig omschreven gevallen zijn aandelen in de praktijk-bv aan zijn mede-aandeelhouder(s) aan te bieden. Volgens deze bepaling vond de aanbiedingsverplichting onder andere toepassing: ‘bij wijziging van de aandeelhouder in een aandeelhouder-rechtspersoon door toetreden van andere natuurlijke of rechtspersonen als aandeelhouder dan zij die op dat moment aandeelhouder waren (…). Deze bepaling in de statuten diende ervoor te zorgen dat een medeaandeelhouder niet opeens met een derde persoon als aandeelhouder in de bv-structuur zou worden geconfronteerd met wie hij nooit de intentie heeft gehad om een samenwerking op te starten.

In een algemene vergadering stelt de andere aandeelhouder dat de certificerende apotheker de aandelen van zijn PH moet aanbieden aan de PH van de andere aandeelhouder. De certificerende apotheker is het daar niet mee eens. Hij wijst erop dat hij uiteindelijk nog steeds de enige belanghebbende was en als bestuurder van de Stak ook nog steeds het stemrecht op de aandelen uitoefende. De apothekers gaan naar de rechter om hun geschil te beslechten.

Uiteindelijk is de Hoge Raad van mening dat de certificering kwalificeerde als een ‘wijziging van de aandeelhouders’ zodat de certificerende apotheker de aandelen had moet aanbieden. Een ongunstige uitkomst voor de certificerende apotheker.

Bij het vormgeven van een bv-structuur is het bespreken van toekomstplannen aan te raden. Certificering van aandelen komt steeds meer voor om bijvoorbeeld de kinderen van een ondernemer alvast mee te laten delen in de winsten van het bedrijf. De aanbiedingsplicht in de statuten kan daarop afgestemd worden.

Vragen?

Indien u meer wilt weten over dit onderwerp, kunt u mij bereiken op onderstaand nummer.

Barry Martijn, kandidaat-notaris

[email protected] | 06-150 317 39