Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Ondernemingsrecht


Maximaal ondernemen binnen juridische kaders

Ondernemen vergt visie, creativiteit en een vooruitziende blik. Nieuwe technologieën maken nieuwe producten en diensten mogelijk. Opkomende economieën vergroten uw concurrentie, maar bieden ook afzetmogelijkheden. De maatschappij moet duurzamer, de consument wordt mondiger. Ook komen er steeds meer Europese wetten en regels, al biedt de open markt volop kansen. Kortom: het ondernemersklimaat verandert voortdurend, en kan juridische gevolgen hebben. Met De Clercq aan uw zijde bent u op alles voorbereid.

Gaat u reorganiseren, fuseren of samenwerken? Hoe gaat u om met (mede)aandeelhouders die het niet eens zijn met uw beleid? In hoeverre bent u als bestuurder aansprakelijk als er iets misgaat? Hoe gaat u om met leveringsvoorwaarden, faillissement of een geschil met een klant of leverancier? En waarop moet u letten bij een Europese aanbesteding? Bij al dit soort vragen vindt u in De Clercq een ervaren business partner en adviseur.

Focusgebieden

De advocaten van de sectie Ondernemingsrecht kunnen u onder meer bijstaan bij:

 • fusies, overnames, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden;
 • geschillen bij overnames en met leveranciers, klanten of partners;
 • aandeelhoudersgeschillen (zowel onderling als tussen aandeelhouders en vennootschap);
 • beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid;
 • (inter)nationaal procederen in rechtszaken en arbitrages.

Ook kunnen ze u uitstekend begeleiden in kwesties met betrekking tot:

 • insolventie: van surséance en beslaglegging tot schuldeisersakkoord en faillissement;
 • het vormgeven van aanbestedingsprocedures en het inschrijven op aanbestedingen;
 • Corporate Governance en compliance;
 • het opstellen, wijzigen, uitonderhandelen, uitleggen en beëindigen van contracten.
 • franchising: collectieve en individuele geschillenbeslechting voor franchisegevers en franchisenemers, begeleiding bij het opzetten en uitrollen van franchiseformules, het opstellen en beoordelen van franchiseovereenkomsten of handboeken, begeleiding voor franchisegevers en franchisenemers bij zaken omtrent ondeugdelijke exploitatie prognoses, inbreuk op exclusieve rayons, kannibalisatie en non-concurrentiebedingen.
 • Agentuur- en distributie: het opstellen en beoordelen van agentuur- en distributieovereenkomsten, geschilbeslechting in- en buiten rechte.

Voor diverse ondernemerszaken werken ze bovendien collegiaal samen met ons notariaat. Dit is onder meer het geval bij:

 • kwesties met betrekking tot vennootschapsrecht en (corporate) governance;
 • vormgeving van de vennootschapsstructuur en oprichting van rechtspersonen;
 • herstructureringen, reorganisaties, fusies, splitsingen en statutenwijzigingen;
 • aandelenoverdrachten (inclusief earn out-regelingen), estate planning en bedrijfsopvolging;
 • het notarieel vastleggen van overeenkomsten.

Voor het Rijkmuseum van Oudheden stelt het Ondernemingsrechtteam internationale contracten op voor reizende tentoonstellingen. Hier wordt adequaat en met kennis van de materie omgesprongen, zonder contracten juridisch dicht te spijkeren en dus rekening houdend met de flexibiliteit die soms gewenst is.

Wim Weijland Directeur Rijksmuseum van Oudheden

Onze aanpak

Veel van onze cliënten zijn nationale en internationale (beursgenoteerde) ondernemingen, mkb-ondernemingen en familiebedrijven. Bij de sectie Ondernemingsrecht staan we dan ook met twee benen middenin het zakenleven. We beschikken over gedegen kennis van de juridische facetten van (internationaal) ondernemen, maar hebben ook de organisatorische en economische factoren waarmee u als ondernemer te maken heeft scherp in het oog. Bovendien volgen we de ontwikkelingen in internationale wet- en regelgeving op de voet.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, bouwen we graag een solide professionele relatie met u op. Immers: hoe beter we u kennen, des te effectiever kunnen we u helpen bij het realiseren van uw doelstellingen. Omdat ú snel wilt schakelen, doen wij dat ook. We denken en werken bovendien praktisch en oplossingsgericht, met aandacht voor de korte én de lange termijn. En we zeggen waar het op staat. U kunt dus rekenen op een eerlijk advies waar we vierkant achter staan.

Waarschijnlijk wilt u – net als de meeste van onze cliënten – ‘gewoon’ ondernemen. Niets meer, niets minder. Dat begrijpen we. Laat u uw corporate housekeeping aan ons over, dan zorgen we ervoor dat uw onderneming op elk moment voldoet aan alle vennootschapsrechtelijke en juridische verplichtingen. Zo zijn we elke dag uw baken in een dynamisch ondernemersklimaat.

Helaas zijn geschillen in het zakenleven niet altijd te voorkomen. Doet zich een geschil voor, dan bespreken we samen met u de beste oplossing. Is een rechtsgang of arbitrage uiteindelijk niet te voorkomen? Dan kunt u vertrouwen op onze jarenlange proceservaring.

Blogs in Ondernemingsrecht

Contactpersonen

Advocaat / Partner

Sacha Krekel

Of Counsel

Rob Ludding