Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

Mediation


Juridische procedures zijn vaak tijdrovend en duur. In veel situaties is het dan ook zeer de moeite waard om te proberen in onderling overleg zelf tot een goede oplossing te komen. Mediation is hiervoor het middel bij uitstek: het is een prachtig instrument om de angel uit een kwestie te halen en partijen naar een duurzame – door henzelf aangedragen – oplossing te begeleiden. Snel, efficiënt en veel minder kostbaar.

Binnen ons kantoor zijn meerdere gecertificeerde mediators werkzaam: Ernst van Win, Henriette van Baalen en Montse Rodríguez Escudero. Ze zijn als registermediator aangesloten bij de MfN, de NMV en/of de NVVMA en beschikken over ruime ervaring om vastgelopen of geëscaleerde gesprekken weer op gang te helpen. Het gaat daarbij altijd om problemen in de samenwerking. Op de werkvloer, in de maatschap of binnen een team.

Waar een advocaat altijd opkomt voor het eenzijdige belang van de cliënt, is een mediator juist onpartijdig en staat hij of zij boven het geschil. De mediator begeleidt de betrokken partijen procesmatig naar een gezamenlijk gedragen oplossing die optimaal recht doet aan de onderliggende belangen. En het zijn juist de onderliggende belangen die de mediator boven tafel probeert te krijgen. Wat speelt er nu werkelijk? Wat zit er achter? Waar zitten de zorgen en bezwaren?

Is de oplossing eenmaal bereikt, dan is het belangrijk om deze ook juridisch verantwoord vast te leggen. Het is in dat kader natuurlijk een voordeel dat elke mediator van De Clercq ook advocaat is.

Focusgebieden

  • Samenwerkingsproblemen binnen een team of tussen leidinggevende en medewerker;
  • Samenwerkingsproblemen binnen een MT, een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht;
  • Arbeidsconflicten;
  • Conflicten rondom zieke werknemers;
  • Problemen binnen maatschappen van artsen, specialisten, advocaten, notarissen en andere professionals;
  • Problemen binnen de OR, zowel tussen leden onderling als met de bestuurder;
  • Conflicten tussen bestuurder en toezichthouder (governance issues);

Compliment voor Henriette van Baalen over de prettige wijze waarop zij partijen heeft begeleid tijdens dit traject, veilige setting en op respectvolle manier omgegaan met beide partijen.

Jurist van één van de betrokken partijen Mei 2022

Henriette van Baalen is een geweldige mediator. Deskundig, zorgvuldig, onpartijdig en altijd op zoek naar een mogelijke oplossing. Bovendien is zij een warme persoonlijkheid die de sfeer tijdens de mediation goed weet te houden. Hoe lastig de situatie ook is. Complimenten!

Augustus 2020

Ik heb, hoe lastig het soms ook was, de mediation van Henriette van Baalen als zeer prettig en zorgvuldig ervaren.

Mei 2023

Onze aanpak

Iedere mediation begint met de keuze voor een mediator aan de hand van introductiegesprekken. Het is daarbij van groot belang dat alle partijen achter de keuze staan. Vervolgens leggen we werkafspraken vast in een mediation-overeenkomst, waarin onder meer de vertrouwelijkheid, de geheimhouding en de vrijwilligheid worden geborgd.

Hierna vindt het eerste individuele gesprek plaats. Dat kan bij ons op kantoor, een neutrale locatie. Vaak is dat wenselijk. Maar natuurlijk komen onze mediators ook naar u toe als dat voor u prettiger of makkelijker is. In het eerste gesprek vindt de kennismaking plaats en licht de mediator de spelregels van de mediation toe. Alle partijen krijgen hierin alle ruimte om hun kant van het verhaal toe te lichten. Aan de hand van de feiten brengt de mediator de onderliggende belangen in kaart. Zodra deze duidelijk zijn en de partijen er klaar voor zijn, kan worden gestart met een brainstorm over alternatieven en oplossingen: wat heeft u zelf nodig en wat kunt u de ander bieder? Doorgaans zijn er twee tot drie vervolggesprekken nodig om uiteindelijk tot afspraken te kunnen komen waar iedereen achter kan staan.

Aan het einde van het traject legt de mediator de gemaakte afspraken vast in een duidelijke vaststellingsovereenkomst. Zo wordt u dus van begin tot eind begeleid tijdens dit – vaak emotionele en intensieve – traject. Het is daarbij steeds ons streven dat alle betrokken partijen het traject met een goed gevoel kunnen afsluiten.

Alle mediators van De Clercq zijn na hun opleiding en examen gecertificeerd en aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Ze volgen regelmatig cursussen en trainingen in het kader van de permanente opleiding. Ook vindt intervisie met andere mediators plaats. Zo zorgen onze mediators ervoor dat hun vaardigheden up-to-date blijven.

Blogs in Mediation

Contactpersonen

Advocaat / Partner / Mediator

Ernst van Win

Advocaat / Partner / Mediator

Henriëtte van Baalen