Uw oplossingen voor morgen

Ons team bestaat uit MfN-gecertificeerde mediators (Mediatorsfederatie Nederland). Wij beschikken over ruime ervaring om vastgelopen of geëscaleerde gesprekken weer op gang te helpen en de samenwerking te verbeteren. Op de werkvloer, in de maatschap of binnen een team.

Als mediator zijn wij onpartijdig en staan wij boven het geschil. Wij begeleiden de betrokken partijen procesmatig naar een gezamenlijk gedragen oplossing die optimaal recht doet aan de onderliggende belangen. En het zijn juist de belangen die wij boven tafel proberen te krijgen. Wat speelt er nu werkelijk? Wat zit er achter? Waar zitten de zorgen en bezwaren?

Is de oplossing eenmaal bereikt, dan is het belangrijk om deze ook juridisch goed vast te leggen. Het is in dat kader een voordeel dat elke mediator van De Clercq ook advocaat is.

Focusgebieden

  • Arbeidsconflicten;
  • Conflicten rondom zieke werknemers;
  • Samenwerkingsproblemen binnen een team of tussen leidinggevende en medewerker;
  • Samenwerkingsproblemen binnen een MT, een Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht;
  • Problemen binnen maatschappen van artsen, specialisten, advocaten, notarissen en andere professionals;
  • Problemen binnen de OR, zowel tussen leden onderling als met de bestuurder;
  • Conflicten tussen bestuurder en toezichthouder (governance issues).

Onze aanpak

Iedere mediation begint met individuele introductie- en kennismakingsgesprekken. Vervolgens leggen we werkafspraken vast in een mediationovereenkomst, waarin onder meer de vertrouwelijkheid, de geheimhouding en de vrijwilligheid worden geborgd.

Hierna vindt het eerste gezamenlijke gesprek plaats. Dat kan bij ons op kantoor, een neutrale locatie. Maar natuurlijk komen onze mediators ook naar u toe als dat voor u prettiger of makkelijker is. Aan de hand van de feiten brengen wij de onderliggende belangen in kaart. Zodra deze duidelijk zijn en de betrokkenen er klaar voor zijn, brainstormen we over alternatieven en oplossingen: wat heeft u zelf nodig en wat kunt u de ander bieden? Doorgaans zijn er twee tot drie vervolggesprekken nodig om uiteindelijk tot afspraken te kunnen komen waar iedereen achter kan staan.

Aan het einde van het traject leggen wij de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Zo wordt u van begin tot eind begeleid tijdens dit – vaak emotionele en intensieve – traject.

 

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten binnen het team!