Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Advocaat

Jeroen van Helden

Jeroen van Helden treedt op als lead counsel bij IT-aanbestedingen en andere IT-transacties. Hij heeft specifieke expertise op het gebied van softwarelicenties, gegevensbescherming, IT-geschillen en compliance-kwesties. Zijn kennis van het IT-recht en zijn enthousiasme voor het vakgebied deelt hij graag in vaktijdschriften en via seminars en cursussen.

Opleiding en carrière

Jeroen studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Michigan. Hij studeerde cum laude af. Tijdens zijn studie werkte hij onder andere als repetitor Europese rechtsgeschiedenis, deed ervaring op bij een advocatenkantoor in Den Haag en leerde programmeren. Na het behalen van zijn masterdiploma werkte hij enkele jaren als IT-jurist binnen de overheid. Sinds april 2018 versterkt hij de IT, IE & Privacy sectie van De Clercq Advocaten Notariaat.

De dagelijkse praktijk van Jeroen

“Elke sector van economie en maatschappij voelt inmiddels de (ontwrichtende) invloed van digitale informatietechnieken en ook geen rechtsgebied blijft daardoor onberoerd. Het vakgebied dat ik beoefen, het IT-recht, heeft daarom de neiging flink uit te waaien over de verschillende domeinen van het recht, van Burgerlijk Wetboek tot Aanbestedingswet en van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) tot Auteurswet. Dat maakt het vak wel zo interessant. Steeds komt het erop aan excellente kennis van het recht te combineren met goede kennis van zowel informatietechnieken als de IT-branche, om zo praktische oplossingen voor cliënten te vinden. Dat vergt soms de nodige creativiteit, maar lukt eigenlijk altijd.”

Selectie recent werk

 • Lead counsel bij verschillende grote transacties ter zake clouddiensten (o.a. Google Cloud Platform, Oracle Fusion Cloud, Microsoft Azure Platform).
 • Procedure voor vooraanstaand Europees retailbedrijf in internationaal geschil over een mislukte implementatie van ERP-software, met als resultaat schadevergoeding van zowel de softwareleverancier als de implementatiepartner.
 • Advies inzake geschil over doorverkoop softwarelicenties.
 • Opstellen en uitonderhandelen van contract over anti-DDoS dienstverlening.
 • Arbitrageprocedure voor overheidsorganisatie over mislukt IT-project, met als resultaat tientallen miljoenen schadevergoeding van de IT-leverancier.
 • Lead counsel bij verschillende grote IT-aanbestedingen (o.a. infrastructuur- en beheerdiensten, werkplekapparatuur, hosted telefonie, MS licenties).
 • Opstellen van algemene voorwaarden voor diverse internetplatforms.
 • AVG-implementatie en AVG-audits bij verschillende bedrijven en (semi-)overheden, onder meer in de IT, de zorg en het onderwijs.
 • Nevenactiviteiten
  • Lid Orde van Advocaten Den Haag
  • Lid Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & Recht (NVvIR)
  • Lid Vereniging Privacy Recht (VPR)
  • Lid Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI)

Kennisblogs van Jeroen van Helden