Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

WNT en transitievergoeding

Henriëtte van Baalen

6 februari 2018 - < 1 minuten leestijd

Bij het einde van het dienstverband mogen de werkgever en de werknemer afspreken of er een beëindigingsvergoeding wordt betaald. En als de werknemer een vergoeding krijgt, hoe hoog die is. Behalve als de werknemer een “topfunctionaris” is. Dan gelden de strenge regels van de WNT. Recent heeft de minister verduidelijkt welke maxima voor een beëindigingsvergoeding en transitievergoeding gelden als een topfunctionaris uit dienst gaat.

Dit was nodig, omdat niet duidelijk was of de transitievergoeding onderdeel uitmaakt van de maximale beëindigingsvergoeding die is vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het Besluit WNT 2018 geeft verheldering. Als de topfunctionaris op basis van de wet rechtstreeks, eenduidig en dwingend recht heeft op een transitievergoeding, dan kan deze naast de beëindigingsvergoeding worden toegekend. De topfunctionaris ontvangt dan én de transitievergoeding én de beëindigingsvergoeding.

Karen Helbers, paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Ook interessant?