Dit was nodig, omdat niet duidelijk was of de transitievergoeding onderdeel uitmaakt van de maximale beëindigingsvergoeding die is vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het Besluit WNT 2018 geeft verheldering. Als de topfunctionaris op basis van de wet rechtstreeks, eenduidig en dwingend recht heeft op een transitievergoeding, dan kan deze naast de beëindigingsvergoeding worden toegekend. De topfunctionaris ontvangt dan én de transitievergoeding én de beëindigingsvergoeding.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation