Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
CoronaOndernemingsrecht

Spoedwet: digitale aandeelhoudersvergadering ook zonder statutaire grondslag

Tim de Vries

30 april 2020 - 2 minuten leestijd

Eerder schreven wij een blog over de problematiek rondom het houden van fysieke aandeelhoudersvergaderingen in deze coronatijd. Daarin zetten wij uiteen dat digitaal vergaderen mogelijk is, als de statuten toestaan dat aandeelhouders door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de vergadering. Ook moet een voorzitter worden benoemd. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid voorziet in mogelijkheden om ook digitale vergaderingen en besluitvorming mogelijk te maken voor ondernemingen die een dergelijke statutaire regeling niet kennen.

Digitale vergaderingen en besluitvorming

Op grond van deze tijdelijke wet mag het bestuurbesluiten dat geen fysieke vergaderingen worden gehouden, maar dat de vergaderingen digitaal plaatsvinden. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. de algemene vergadering is langs elektronische weg voor aandeelhouders te volgen, bijvoorbeeld via een livestream of videoconferentie; en
  2. de aandeelhouders zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. Als de oproep voor de vergadering al is verstuurd en binnen vijf dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering wordt gekozen voor een elektronische vergadering, dan geldt dat aandeelhouders tot 36 uur voor de vergadering in de gelegenheid moeten worden gesteld om vragen te stellen.

De door de aandeelhouders gestelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vennootschap geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de aandeelhouders. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.

Het bestuur kan bepalen dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend langs elektronische weg. Dit wordt bij de oproeping of bij de wijziging van de wijze van vergaderen vermeld. Het bestuur krijgt ook de bevoegdheid om te bepalen dat stemmen, die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die tijdens de vergadering worden uitgebracht.

Tijdelijke wet

Deze wet is op 22 april 2020 in werking getreden (met terugwerkende kracht per 16 maart 2020) (klik). De wet zal van kracht zijn tot 1 september 2020.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op met Tim de Vries en Menno de Wijs, advocaten ondernemingsrecht


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht, vastgoed en bestuursrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Voor een overzicht van alle blogs in deze blogserie, klik hier.

Juridische Corona Helpdesk

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) zijn immens. De maatschappelijke impact is nog niet te overzien. Wat betekent dat voor uw onderneming of organisatie? Met het oog op al uw vragen en vanuit een integrale aanpak vanuit al onze teams opent De Clercq een Juridische Corona Helpdesk. Onze specialisten zijn per direct 24/7 bereikbaar voor al uw vragen. Chat live of ontvang een kort advies per mail. Meer info? Klik hier!

Ook interessant?