Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Beperking aan inschrijven met onderaannemers toelaatbaar?

Menno de Wijs

1 december 2017 - < 1 minuten leestijd

De rechtbank Rotterdam heeft op 24 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of het toelaatbaar is om beperkingen te stellen aan het inschrijven met onderaannemers (klik). Het betrof een aanbesteding van Jeugdhulp Rijnmond voor de ‘Ambulante hulpverlening in thuissituatie’.

Nadat de aanbesteding gegund was aan een andere partij, heeft Parnassia onderhavig kort geding aangespannen. Parnassia heeft, onder andere, aangevoerd dat Jeugdhulp Rijnmond ten onrechte de mogelijkheid heeft beperkt om gebruik te maken van onderaannemers.

Een dergelijke beperkende eis is enkel toelaatbaar indien die eis een legitiem doel van algemeen belang nastreeft. Jeugdhulp Rijnmond heeft met de eis getracht te voorkomen dat de mededinging  wordt beperkt. De rechtbank acht het “aannemelijk dat bij contractering van dezelfde samenwerkende partijen mogelijk minder sprake is van concurrentie dan beoogd of gewenst”. Indien partijen namelijk als onderaannemer dienstdoen voor een inschrijver, kan niet ingeschreven meer worden met alle denkbare combinaties van onderaanneming. Dit bevordert de mededinging, zo meent de rechtbank. De rechtbank heeft de betreffende eis dan ook gerechtvaardigd geacht en niet disproportioneel.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, Advocaten Aanbestedingsrecht en Dylan Helmich, juridisch medewerker

Ook interessant?