Bekijk de uitspraken (klik). Nadat de aanbesteding gegund was aan een andere partij, heeft Parnassia onderhavig kort geding aangespannen. Parnassia heeft, onder andere, aangevoerd dat Jeugdhulp Rijnmond ten onrechte de mogelijkheid heeft beperkt om gebruik te maken van onderaannemers.

Een dergelijke beperkende eis is enkel toelaatbaar indien die eis een legitiem doel van algemeen belang nastreeft. Jeugdhulp Rijnmond heeft met de eis getracht te voorkomen dat de mededinging  wordt beperkt. De rechtbank acht het “aannemelijk dat bij contractering van dezelfde samenwerkende partijen mogelijk minder sprake is van concurrentie dan beoogd of gewenst”. Indien partijen namelijk als onderaannemer dienstdoen voor een inschrijver, kan niet ingeschreven meer worden met alle denkbare combinaties van onderaanneming. Dit bevordert de mededinging, zo meent de rechtbank. De rechtbank heeft de betreffende eis dan ook gerechtvaardigd geacht en niet disproportioneel.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs & Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.