Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Instemmingsrecht OR over keuze preventiemedewerker: vloek of zegen?

Renate Vink-Dijkstra

29 november 2016 - < 1 minuten leestijd

De Arbowet wijzigt. Niet, zoals eerst bericht, met ingang van 1 januari 2017 maar naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 1 juli 2017.

Doel van de wetswijziging is de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij arbodienstverlening, preventie en de samenwerking met de bedrijfsarts te vergroten.

Als uitgangspunt hanteert de regering dat een goed arbeidsomstandighedenbeleid een zaak is van werkgevers en werknemers. De preventiemedewerker speelt daarbij een belangrijke rol. Hij kan in een vroeg stadium problemen op de werkvloer signaleren, maakt veiligheid- en gezondheidsrisico’s in de onderneming bespreekbaar en kan eraan bijdragen dergelijke risico’s te voorkomen of te beperken. Op grond van artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet is een werkgever verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Voor de ondernemingsraad bestaat een instemmingsrecht ten aanzien van de taakomschrijving van de preventiemedewerker. Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van de rol van de ondernemingsraad. Voorgesteld wordt de ondernemingsraad een instemmingsrecht te geven over de keuze en het functioneren van de preventiemedewerker. Is dat een vloek of een zegen? U leest het hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Renate Vink-Dijkstra, advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen.

Ook interessant?