Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Ondernemingsrecht

Wanneer eindigt het schuldeisersverzuim?

Menno de Wijs

18 augustus 2014 - < 1 minuut leestijd

Als één van de twee contractspartijen niet tijdig of volledig nakomt, is sprake van verzuim. Het kan echter voorkomen dat de partij die als eerste moet presteren dat pas kan als de andere partij daar zijn medewerking aan verleent. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de andere partij geleverde goederen niet in ontvangst neemt of geen toegang geeft tot de plaats waar werkzaamheden moeten worden verricht. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Het niet (kunnen) presteren door de schuldenaar is dan immers de schuld van de schuldeiser.

Gevolg van schuldeisersverzuim is dat eventueel verzuim van de schuldenaar komt te vervallen (en hij dus bijvoorbeeld geen boete of rente verschuldigd is). Wanneer de schuldeiser alsnog de noodzakelijke medewerking verleent, zal het schuldeisersverzuim eindigen. Onduidelijk was echter op welk moment het schuldeisersverzuim eindigde als de schuldenaar nog enige voorbereidingstijd nodig had om zijn prestatie te leveren. Eindigt het schuldeiserverzuim bijvoorbeeld direct nadat de schuldeiser heeft verklaard de prestatie in ontvangst te nemen, of pas nadat de schuldenaar de tijd heeft gehad de levering van de eerder geweigerde prestatie opnieuw voor te bereiden?

De Hoge Raad heeft onlangs in het kader van dit vraagstuk aangegeven dat, als de schuldenaar enige voorbereidingstijd nodig heeft voor het verrichten van zijn prestatie, het schuldeisersverzuim pas eindigt na het verstrijken van een redelijke voorbereidingstijd (ECLI:NL:HR:2014:1643 (Sepeba/Rito)). In het aan de Hoge Raad voorgelegde geval bepaalde de Hoge Raad deze termijn op 35 dagen na de mededeling van de schuldeiser dat hij aan levering (van een perceel) zou meewerken.

Menno de Wijs, advocaat ondernemingsrecht en aanbestedingsrecht

Ook interessant?