Gevolg van schuldeisersverzuim is dat eventueel verzuim van de schuldenaar komt te vervallen (en hij dus bijvoorbeeld geen boete of rente verschuldigd is). Wanneer de schuldeiser alsnog de noodzakelijke medewerking verleent, zal het schuldeisersverzuim eindigen. Onduidelijk was echter op welk moment het schuldeisersverzuim eindigde als de schuldenaar nog enige voorbereidingstijd nodig had om zijn prestatie te leveren. Eindigt het schuldeiserverzuim bijvoorbeeld direct nadat de schuldeiser heeft verklaard de prestatie in ontvangst te nemen, of pas nadat de schuldenaar de tijd heeft gehad de levering van de eerder geweigerde prestatie opnieuw voor te bereiden?

De Hoge Raad heeft onlangs in het kader van dit vraagstuk aangegeven dat, als de schuldenaar enige voorbereidingstijd nodig heeft voor het verrichten van zijn prestatie, het schuldeisersverzuim pas eindigt na het verstrijken van een redelijke voorbereidingstijd (ECLI:NL:HR:2014:1643 (Sepeba/Rito)). In het aan de Hoge Raad voorgelegde geval bepaalde de Hoge Raad deze termijn op 35 dagen na de mededeling van de schuldeiser dat hij aan levering (van een perceel) zou meewerken.

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs