Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen

Medezeggenschap, pauzes en Arbo

Ernst van Win

30 juli 2014 - < 1 minuut leestijd

In het FD van vandaag wordt melding gemaakt van het voorgenomen besluit van de HEMA betaalde pauzes te schrappen.
OR en vakorganisaties verzetten zich tegen deze maatregel, omdat deze er toe zou leiden, dat de werknemers twee tot vier uur
extra per week zouden moeten werken voor hetzelfde geld.

Zonder in dit geschil te willen treden(want dat kan moeilijk aan de hand van een krantenbericht) valt op, dat niet gerefereerd wordt
aan de gevolgen op grond van de arbeidsomstandigheden.

Steeds meer werknemers raken overspannen doordat er geen of onvoldoende rust is.

De productie per werknemer neemt toe .

De OR heeft op dat punt een grote verantwoordelijkheid en veel wettelijk geregelde bevoegdheden. De band van de arbeidsomstandigheden wordt echter nog onvoldoende gevonden bij het oplossen of beslechten van geschillen tussen de bestuurder en de medezeggenschap.

Wellicht iets voor de eerstvolgende overlegvergadering?

Ernst van Win, advocaat en partner medezeggenschapsrecht

Ook interessant?

Update NOW-regeling 2

2 juni 2020 Update NOW-regeling 2