Zonder in dit geschil te willen treden(want dat kan moeilijk aan de hand van een krantenbericht) valt op, dat niet gerefereerd wordt
aan de gevolgen op grond van de arbeidsomstandigheden. Steeds meer werknemers raken overspannen doordat er geen of onvoldoende rust is. De productie per werknemer neemt toe . De OR heeft op dat punt een grote verantwoordelijkheid en veel wettelijk geregelde bevoegdheden. De band van de arbeidsomstandigheden wordt echter nog onvoldoende gevonden bij het oplossen of beslechten van geschillen tussen de bestuurder en de medezeggenschap. Wellicht iets voor de eerstvolgende overlegvergadering?

Vragen?

Heeft u vragen over deze onderwerpen, neemt u dan contact op met Ernst van Win, Partner, Advocaat & Mediator.