Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Aanbestedingsplicht woningcorporaties voor maatschappelijk vastgoed

11 januari 2011 - < 1 minuten leestijd

Op 1 januari jl. is de Tijdelijke Regeling Diensten van Algemeen Economisch Belang Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting van kracht geworden. Op grond daarvan moeten woningcorporaties voortaan de bouw en het onderhoud van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en multifunctionele centra, aanbesteden.

De aanbestedingsplicht geldt bovendien voor de eigen kantoorgebouwen. De bouw van woningen sec hoeft niet te worden aanbesteed, indien de bouwopdracht daarentegen voorziet in de bouw van woningen in combinatie met maatschappelijk vastgoed moet ook de bouw en het onderhoud van die woningen worden aanbesteed. Opdrachten boven de € 4,85 Mio (exclusief BTW) moeten Europees worden aanbesteed.

Opdrachten beneden die drempel moeten ook worden aanbesteed maar mogen dan bijvoorbeeld; de corporatie heeft hier een zekere vrijheid, ook meervoudig onderhands worden aanbesteed.

Deze Tijdelijke Regeling geldt uitdrukkelijk alleen voor de bouw en het onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Woningcorporaties, zo is bepaald, zijn geen aanbestedende dienst in de zin van de nationale en Europese aanbestedingsregels en hoeven dus niet alle opdrachten aan te besteden.

Voor vragen of het delen van uw eigen ervaringen op het terrein van het aanbestedingsrecht kunt u terecht bij Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

Ook interessant?