Aanbestedingsplicht

De aanbestedingsplicht geldt bovendien voor de eigen kantoorgebouwen. De bouw van woningen sec hoeft niet te worden aanbesteed, indien de bouwopdracht daarentegen voorziet in de bouw van woningen in combinatie met maatschappelijk vastgoed moet ook de bouw en het onderhoud van die woningen worden aanbesteed. Opdrachten boven de € 4,85 Mio (exclusief BTW) moeten Europees worden aanbesteed. Opdrachten beneden die drempel moeten ook worden aanbesteed maar mogen dan bijvoorbeeld; de corporatie heeft hier een zekere vrijheid, ook meervoudig onderhands worden aanbesteed.

Maatschappelijk vastgoed

Deze Tijdelijke Regeling geldt uitdrukkelijk alleen voor de bouw en het onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Woningcorporaties, zo is bepaald, zijn geen aanbestedende dienst in de zin van de nationale en Europese aanbestedingsregels en hoeven dus niet alle opdrachten aan te besteden.

Vragen?

Heeft u vragen over , neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.