Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Gemeente Leiden: “ernstige tekortkomingen” bij aanbestedingen

Per van der Kooi

23 mei 2011 - < 1 minuten leestijd

De Gemeente Leiden heeft in 2010 een aantal opdrachten ten onrechte niet Europees aanbesteed, zo meldt het Leids Dagblad van 23 mei 2011. De wethouder van financiën spreekt over “ernstige tekortkomingen”. Die leiden er mogelijk toe dat een aantal contracten moet worden opengebroken en alsnog wordt aanbesteed.

Hoe zit het ook weer? Bouwwerken met een aanneemsom van meer dan (afgerond) 4,8 miljoen Euro en leveringen en diensten met een waarde van meer dan 193 duizend Euro moeten Europees worden aanbesteed. Dat betekent onder meer dat de opdracht moet worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Indien dat niet gebeurt kan een ondernemer die zich benadeeld acht de rechter vragen een overeenkomst te vernietigen. De Rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden kent hiervoor verschillende termijnen.

Een overeenkomst kan niet worden vernietigd indien de aanbestedende dienst (hier: de Gemeente) het voornemen om een overeenkomst te sluiten (wel) heeft gepubliceerd en vervolgens ook 15 dagen heeft gewacht alvorens de overeenkomst daadwerkelijk te sluiten. Gelet op de door de wethouder gebruikte woorden is hiervan vermoedelijk geen sprake.

Denkt u benadeeld te zijn doordat de Gemeente een opdracht ten onrechte niet heeft aanbesteed? Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht, denken graag met u mee.

Ook interessant?