Uitleg

Hoe zit het ook weer? Bouwwerken met een aanneemsom van meer dan (afgerond) 4,8 miljoen Euro en leveringen en diensten met een waarde van meer dan 193 duizend Euro moeten Europees worden aanbesteed. Dat betekent onder meer dat de opdracht moet worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Indien dat niet gebeurt kan een ondernemer die zich benadeeld acht de rechter vragen een overeenkomst te vernietigen. De Rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden kent hiervoor verschillende termijnen. Indien dat niet gebeurt kan een ondernemer die zich benadeeld acht de rechter vragen een overeenkomst te vernietigen. De Rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden kent hiervoor verschillende termijnen.

Wethouder spreekt zich uit

Een overeenkomst kan niet worden vernietigd indien de aanbestedende dienst (hier: de Gemeente) het voornemen om een overeenkomst te sluiten (wel) heeft gepubliceerd en vervolgens ook 15 dagen heeft gewacht alvorens de overeenkomst daadwerkelijk te sluiten. Gelet op de door de wethouder gebruikte woorden is hiervan vermoedelijk geen sprake.

Uw belang, ons werk

Denkt u benadeeld te zijn doordat de Gemeente een opdracht ten onrechte niet heeft aanbesteed? Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht, denken graag met u mee.