Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Aanbestedingen

Transparantie en de samenstelling van beoordelingscommissie

Menno de Wijs

15 augustus 2012 - < 1 minuten leestijd

Vaak worden de inschrijvingen op een aanbesteding beoordeeld door een beoordelingscommissie. Deze commissie toetst dan alle inschrijvingen en kent op basis van de vooraf bekend gemaakte gunningscriteria aan de inschrijvingen punten toe.

Uit het BAO en de aanbestedingsrechtelijke jurisprudentie volgt dat de gunningscriteria vooraf kenbaar moeten worden gemaakt aan de inschrijvers. Dit geldt ook voor de wijze waarop de inschrijvingen worden beoordeeld. In de aanbestedingsstukken moet dus zijn opgenomen dat de beoordeling zal plaatsvinden door een commissie. Vereist het transparantiebeginsel dan ook dat de samenstelling van die beoordelingscommissie vooraf bekend wordt gemaakt?

Deze vraag is begin augustus beantwoord door de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht. In de voorliggende zaak was voor de inschrijvers vooraf wel duidelijk dat hun inschrijvingen zouden worden beoordeeld door een technisch deskundige commissie, maar de exacte samenstelling van die commissie werd pas bekengemaakt nadat de inschrijvingen waren ingediend. De voorzieningenrechter oordeelde dat de enkele omstandigheid dat de samenstelling van de beoordelingscommissie pas achteraf bekend werd gemaakt, niet kan leiden tot de conclusie dat de aanbesteding onvoldoende transparant is.

Eerder oordeelde de rechtbank Amsterdam dat het vooraf onbekend zijn van de samenstelling van een beoordelingscommissie, wel relevant kan zijn bij de beantwoording van de vraag of een gunningscriterium (te) onduidelijk is geformuleerd.

Per van der Kooi en Menno de Wijs, advocaten Bouw- en Aanbestedingsrecht

Ook interessant?