Tijdens dit webinar op donderdag 21 maart 2024 praten Jan-Pieter Vos en Thomas Catersels, advocaten Arbeid en Medezeggenschap bij De Clercq advocaten, u bij over medezeggenschap met in het bijzonder aandacht voor het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Zij zullen in dit webinar praktische tips geven voor het juist en tijdig inschakelen van de ondernemingsraad die kunnen bijdragen aan een constructieve aanpak van medezeggenschapstrajecten. Hierbij zal duidelijk worden wat de waarde is van een goede verstandhouding tussen de bestuurder en de ondernemingsraad en de rol van HR daarbij. In het webinar komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

– Het belang van medezeggenschap
– Het adviesrecht;
– Het instemmingsrecht;
– Het inrichten van medezeggenschapstrajecten.

Na afloop bent u op de hoogte van het belang van goede medezeggenschap, wat het verschil is tussen advies- en instemmingsrecht en heeft u handvatten voor het doorlopen van een medezeggenschapstraject.

Interesse? Deelname aan dit webinar is kosteloos. Inschrijven is mogelijk via bijgaande link.

Tot dan!

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met Jan-Pieter Vos, advocaat Arbeid & Medezeggenschap