Wat is eigenlijk het verschil tussen uitzending en payrolling? Hoe kunt u personeel flexibel inzetten als op voorhand niet duidelijk is hoeveel werk er zal zijn? Hoe kunt u als werkgever bijvoorbeeld zelfstandigen inschakelen, zonder dat de arbeidsrelatie als dienstverband wordt aangemerkt? En wat zijn de aandachtspunten bij het sluiten van tijdelijke contracten?

Tijdens dit webinar zal Jaouad Seghrouchni, arbeidsrechtadvocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat, stilstaan bij de (juridische) facetten ten aanzien van flexwerk. Ook geeft hij tips en aanbevelingen voor de praktijk.

Daarbij komen in ieder geval de volgende zaken aan bod:
• Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst
• Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
• Oproepovereenkomsten
• Het basiscontract
• Uitzending en payrolling

 

Na afloop bent u goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden rondom flexibele arbeid.
U komt toch ook? Deelname is kosteloos. Inschrijven kan hier.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met Jaouad Seghrouchni , advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.