Een werknemer heeft zich ziek gemeld met fysieke klachten. Daarnaast speelt volgens haar een arbeidsconflict. Uitnodigingen van de werkgever om erover te praten en om de re-integratie te bespreken slaat de werknemer steeds af. De ene keer omdat ze geen auto mag rijden en ze niemand heeft die haar kan brengen, de andere keer wil ze alleen komen als ze een persoon mag meenemen die nota bene een toegangsverbod heeft bij haar werkgever en de volgende keer ontvangt ze de uitnodiging op een te korte termijn. En zo is er telkens een reden om niet te komen.

Als de werknemer weer een keer niet verschijnt, zet de werkgever de salarisbetalingen stop omdat de werknemer de re-integratieverplichtingen schendt. Tevergeefs: ook de uitnodiging om met een medewerker van de Arbo-Unie te praten over de oorzaken van het arbeidsconflict, slaat de werknemer af. De werknemer wil dat eerst een mediator wordt benoemd.

Voor de werkgever is het niet verschijnen bij de Arbo-Unie de bekende druppel en hij ontslaat de werknemer op staande voet. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. De werkgever heeft de juiste stappen genomen. Het ontslag op staande voet is pas gegeven nadat er was gewaarschuwd en het loon was stopgezet. Bovendien had UWV vastgesteld dat de werknemer haar re-integratieverplichtingen niet nakwam. Daar komt nog bij dat de werknemer niet heeft benoemd met wie er een arbeidsconflict was of waardoor haar werkgever haar een onveilig gevoel gaf, én zij wilde er niet over praten bij de onafhankelijke Arbo-Unie. Mede vanwege deze bijkomende omstandigheid hield het ontslag op staande voet stand en heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Let op: een ontslag op staande voet is niet zonder risico. Wil het ontslag van een zieke werknemer bij de rechter stand houden, dan moeten er – zoals in bovenstaande casus – bijkomende omstandigheden zijn naast het niet-meewerken aan re-integratie.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation