Van der Valk

De uitspraak van de rechtbank Rotterdam kan gelezen worden via deze link.

Een werknemer treedt op 4 juni 2018 als kok in dienst bij Van der Valk. Haar arbeidsovereenkomst is op 4 mei 2019 verlengd met 1 jaar. Vlak na de verlenging van de arbeidsovereenkomst deelt de werknemer mee aan Van der Valk dat zij een drugsverslaving heeft.

Op 23 mei 2019 meldt de werknemer zich ziek en vanaf 30 mei 2019 is zij een periode onbereikbaar voor Van der Valk. Zij neemt bijna 6 weken later zelf contact op met Van der Valk. Van der Valk sluit vervolgens een vaststellingsovereenkomst met de werknemer, welke de werknemer binnen 14 dagen ontbindt.

De werknemer vordert vervolgens achterstallig loon, inschakeling van de bedrijfsarts en nakoming van verdere re-integratieverplichtingen. Van der Valk is van mening dat zij geen salaris aan de werknemer verschuldigd is, voor de uren dat de werknemer niet gewerkt heeft. Daarnaast was inschakeling van de bedrijfsarts niet mogelijk, omdat de werknemer vlak na haar ziekmelding een periode onbereikbaar was. Ook acht Van der Valk re-integratie niet in het belang van de werknemer, vanwege de inmiddels ontstane vertrouwensbreuk aan de zijde van Van der Valk.

Oordeel rechter

De rechter is van oordeel dat het op de weg van Van der Valk had gelegen de bedrijfsarts binnen de termijn van 7 dagen (op grond van de Wet Verbetering Poortwachter) op de hoogte te stellen van de ziekte van werknemer. Nu zij dit heeft nagelaten en de bedrijfsarts de ziekmelding van de werknemer niet heeft kunnen beoordelen, kan niet uitgesloten worden dat de werknemer niet heeft gewerkt omdat zij ziek is. De rechter is daarbij van mening dat het enkele feit dat de werknemer een periode onbereikbaar is geweest, Van der Valk niet ontslaat van de verplichting de bedrijfsarts op de hoogte te stellen van de ziekmelding. Op basis hiervan veroordeelt de rechter Van der Valk tot uitbetaling van loon vanaf de ziekmelding. Ook draagt de rechter Van der Valk op alsnog de bedrijfsarts in te schakelen en tot nakoming van verdere re-integratieverplichtingen, tot de arbeidsovereenkomst van de werknemer rechtsgeldig eindigt.

Het bovenstaande had voorkomen kunnen worden als de werkgever tijdig de bedrijfsarts had ingeschakeld. Het ‘van de radar verdwijnen’ van een zieke werknemer biedt daarnaast potentieel andere mogelijkheden om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer te komen.

Let als werkgever goed op uw verplichtingen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-is-ziek/loondoorbetaling/stappenplan-bij-ziekte-werknemer/index.aspx), in geval van ziekmelding door een werknemer

Vragen?

Heeft u vragen over de ziekmelding van uw werknemers, hun re-integratie en uw (on)mogelijkheden, neemt u dan contact met Renée Huijsmans.