De Europese Commissie deelt deze visie niet en heeft aangegeven een inbreukprocedure te starten tegen Nederland. Een aantal leden van de Tweede Kamer heeft nu aangegeven dat zij het besluit van de Europese Commissie afkeuren. Zij menen dat woningbouwcorporaties niet voldoen aan de criteria om te kunnen worden aangemerkt als publiekrechtelijke instelling, en daarmee aanbestedingsplichtig te zijn. Een aanbestedingsplicht voor woningbouwcorporaties zou kostenbesparende innovaties remmen, leiden tot hogere lasten en meer bureaucratie, aldus een aantal Kamerleden.

Opmerkelijk is nog dat de GroenLinks-fractie erop wijst dat ‘woningbouwcorporaties over het algemeen kleine organisaties zijn die geringe activiteiten uitvoeren onder de aanbestedingsgrenzen’. Dit betwijfelen wij. Voor schilderwerkzaamheden bedraagt de huidige aanbestedingsdrempel € 221.000,-. Zeker in het geval van een meerjarenonderhoudsplan zal deze drempel al snel worden overschreden.

Begin deze maand moet de Minister van Binnenlandse Zaken reageren op het besluit van de Europese Commissie. Wij kijken uit naar die reactie.

Ondertussen zou dit standpunt van de Europese Commissie een teleurgestelde partij wel aanleiding kunnen geven om gedaan proberen te krijgen dat een door een corporatie aan een andere partij verstrekte opdracht alsnog via een aanbesteding in de markt wordt gezet, of dat een reeds gesloten overeenkomst wordt vernietigd. Of dat lukt hangt dan af van de rechter en diens uitleg van de Europese Richtlijnen. De mening van de Commissie zou daarbij een rol kunnen spelen…

De onzekerheid daarover kan overigens wel, deels, worden beperkt.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs & Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.