Maar zo’n vijandig bod heeft wel een grote ‘impact’ op een concern. Na Unilever volgden de Telegraaf Media Groep (TMG) en nu ook nog Akzo Nobel. De berichtgeving hierover in de pers leidt tot onrust bij de medewerkers van deze ‘parels‘ van het Nederlandse bedrijfsleven. Reden om eens goed naar de rol van de medezeggenschap bij dit soort overnames te kijken.

Hoewel de OR om invloed uit te oefenen bij een ‘vriendelijke’ overname een aantal formeel-juridische instrumenten, zoals het adviesrecht en het spreekrecht tijdens de AVA, tot zijn beschikking heeft, blijken deze in de praktijk soms weinig soelaas te bieden. Bij een vijandige overname, waar  zelfs deze rechten niet aan de orde zijn, lijkt al helemaal sprake van een ver van mijn bed show. Dit betekent echter niet dat de OR achterover kan leunen.

Wij hebben voor u een whitepaper geschreven waarin wordt toegelicht hoe een alerte en creatieve OR bij een overname het verschil kan maken. Het is daarbij vooral van belang dat bestuurder en OR elkaar weten te vinden en, met inachtneming van elkaars rollen, een gezamenlijke strategie bepalen. En niet te vergeten, ook na de overname heeft de OR nog een belangrijke rol te vervullen. In het vervolgtraject zal hij immers de personele gevolgen van de fusie in goede banen moeten zien te leiden.

Vragen?

Heeft u vragen over de whitepaper, neemt u contact op met Ernst van Win, advocaat en partner arbeids- en pensioenrecht