Wet Franchise

Ook de Raad van State meldt op haar website (klik hier) dat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daaruit blijkt eveneens dat de Raad van State opmerkingen heeft over de onderzoeksplicht van de franchisenemer, delegatie en de Dienstenrichtlijn. De Raad acht het om die reden wenselijk dat het wetsvoorstel en de toelichting worden aangepast.

Het is nu aan de Tweede Kamer om zich te buigen over dit wetsvoorstel. Gezien de opmerkingen in het regeerakkoord zal het voor de hand liggen dat er ook daadwerkelijk een Wet Franchise komt.

Eerder bespraken we al het wetsvoorstel en de beoogde juridische gevolgen voor de franchisebranche, die naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk zullen zijn. Voor een nadere toelichting verwijzen we kortheidshalve naar een eerdere blog over het wetsvoorstel:

Vragen?

Bij vragen over de aankomende Wet Franchise kunt u contact opnemen met Menno de Wijs