Bouwdossiers

Met de komst van de Wkb zal er veel veranderen in de dagelijkse bouwpraktijk. De positie van particuliere opdrachtgevers wordt versterkt, terwijl aannemers zich meer zullen moeten inspannen om de kwaliteit van hun werk aan te tonen. Gedurende het bouwproces zullen aannemers een bouwdossier moeten aanleggen waar de totstandkoming van het bouwwerk stapsgewijs wordt gedocumenteerd. Hiermee kan de opdrachtgever aantonen dat sprake is van gebreken of bouwfouten. De aannemer kan, op zijn beurt, aantonen het werk volgens de regelen der kunst te hebben uitgevoerd.

Gemeentelijke toetsing bouwplannen

In de tweede plaats zal een verschuiving plaatsvinden van publiek toezicht naar privaat toezicht. Waar de gemeente in het huidige stelsel bij de aanvraag van een omgevingsvergunning preventief toetst aan de kwaliteit van de bouwplannen, komt deze toetsing met de invoering van de Wkb te vervallen. In plaats daarvan zal de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit komen te liggen bij de bouwende partijen. De nadruk zal minder komen te liggen op ‘papieren waarheden’ vooraf en meer op de bouwkwaliteit van het werk bij oplevering. Het is vervolgens aan de aannemer om aan te tonen dat het vervaardigde bouwwerk voldoet aan gemaakte afspraken en regels.

Kwaliteitsborgers

Om de bouwkwaliteit te toetsen en te waarborgen, worden zogeheten ‘kwaliteitsborgers’ aangesteld. Dit zijn private toetsers die in het proces richting de oplevering een vinger aan de pols houden. De kwaliteitsborger houdt, simpel gezegd, toezicht op de bouw. Het is de kwaliteitsborger die toetst of het bouwwerk aan de gestelde normen voldoet en uiteindelijk al dan niet een positieve verklaring afgeeft. Zonder een dergelijke verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.

Een flinke kluif

Er staat aannemers heel wat te wachten. De hervorming van het huidige stelsel zal ingrijpend en mogelijk een bron van geschillen zijn. Op aannemers komt een aanzienlijk zwaardere bewijsplicht te rusten dan op dit moment het geval is. Ook na de oplevering van een bouwwerk kan een particuliere opdrachtgever schade wegens gebreken of bouwfouten makkelijker op de aannemer verhalen. Het is daarom zaak om tijdig te zorgen voor een gedegen voorbereiding, zodat u bent voorbereid op wat er in 2021 komen gaat.

Vragen?

Voor meer vragen over de Wkb kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van het team Vastgoed.

 

Ook verschenen in deze blogserie:

Deel 2: Doelstellingen

Deel 3: Waarschuwingsplicht

Deel 4: Gebreken