Uitgangspunt: wat zegt de wet?

  • De werknemer doet een voorstel voor het tijdstip van het door hem of haar gewenste verlof. De werkgever stelt vervolgens het verlof vast overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen aan de kant van de werkgever zich daartegen verzetten. Is daarvan sprake, dan moet de werkgever de werknemer die gewichtige redenen binnen twee weken na de aanvraag van het verlof schriftelijk kenbaar maken.
  • Zijn de vakantiedagen vastgesteld, dan kan daarvan niet makkelijk eenzijdig worden afgeweken.

Mijn vakantie gaat niet door. Krijg ik mijn vakantiedagen terug?

In een aantal vallen zullen geannuleerde vluchten leiden tot uitstel of soms afstel van de vakantie. Het is dan begrijpelijk dat werknemers dit voelen als verspilling van vakantiedagen en hun werkgever dan vragen om de aangevraagde en goedgekeurde vakantiedagen weer in te trekken en deze te mogen verschuiven naar een later tijdstip. De werkgever is echter niet verplicht een dergelijk verzoek te honoreren. Zowel het indienen van de vakantieaanvraag, als ook het intrekken van verlof is een onderwerp waarop werkgever en werknemer samen afspraken maken. In het kader van het ‘goed werkgeverschap’ kan de werkgever in overleg met de werknemer kijken wat de mogelijkheden zijn. Hierbij spelen de volgende zaken een rol:

  • Is er op dit moment werk voorhanden?
  • Is er al een vervanger geregeld?
  • Wat zijn de gevolgen voor de vakantieplanning organisatie breed voor de rest van het jaar?

Wij menen dat in een dergelijk geval, waarbij een goede vakantiebestemming ontbreekt, het risico in de sfeer van de werknemer ligt. Van een goed werkgever mag echter verwacht worden dat deze zich flexibel opstelt.

Verlengde vakantie vanwege geannuleerde terugvlucht: geen arbeid wel loon?  

Omdat niet alleen Schiphol maar ook andere luchthavens met ernstige personeelstekorten kampen, is het niet ondenkbaar dat een terugvlucht wordt geannuleerd, waardoor de werknemer niet op tijd van zijn of haar vakantie op het werk terug is. Moet de werkgever over die periode salaris uitbetalen?

Vanaf 1 januari 2020 luidt de relevante hoofdregel: “geen arbeid, wel loon tenzij het niet werken voor rekening van de werknemer moet komen.” Dat betekent dat de werkgever moet aantonen dat de reden waarom de werknemer niet werkt in redelijkheid voor rekening van de werknemer moet komen. Dit is een grijs gebied waarbij het gaat om de specifieke omstandigheden van het geval. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:

  • De duur van de verlengde vakantie
  • Bij overmacht moet direct de werkgever worden geïnformeerd
  • Heeft de werknemer op de datum van vertrek had kunnen voorzien dat er geen (reële) mogelijkheid zou zijn om op of omstreeks zijn geplande retourdatum terug te vliegen?
  • Heeft de werknemer er alles aan gedaan om zo snel mogelijk een terugvlucht te regelen?
  • Was het voor de werknemer mogelijk om via een ander vervoersmiddel eerder terug te keren naar Nederland?

Als de werknemer op de eerste dag na de afgesproken vakantie echter zonder tegenbericht niet verschijnt, dan kan de werkgever na een schriftelijke mededeling het loon van de werknemer stopzetten.

In de praktijk komen werkgever en werknemer hier vaak samen wel uit en neemt de werknemer alsnog extra vakantiedagen opneemt voor de dagen waarop hij niet kon werken.

Komen werkgever en werknemer er niet samen uit, dan helpen wij u graag op weg.

En voor nu: allemaal een heel prettige vakantie zonder al te veel gedoe!

Henriëtte van Baalen Partner, advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation en Barbara van Dam-Keuken paralegal Arbeid, Medezeggenschap & Mediation