Aan de hand van een praktische casus laten Caroline Mehlem en Joost Kokje in het kwartaalblad ‘Over de Grens’ lezers met deze wet kennismaken. Het artikel is hier te lezen. Handvatten worden geboden aan in- en uitleners van personeel die te maken hebben met grensoverschrijdende activiteiten. Ook ingeleend personeel kan met dit artikel zijn voordeel doen.

Inzage in de wet en de geboden handvatten kunnen onder meer helpen bij het voorkomen van eventueel door de Inspectie SZW op te leggen (forse) boetes indien de in- of uitlener de WAGwEU niet naleeft. Het personeel kan daarnaast aanspraak maken op Nederlandse arbeidsvoorwaarden, zelfs als dat niet in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation