In een aanbestedingsprocedure voor ICT-professionals van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat was bepaald dat de beantwoording van een bepaalde vraag niet meer dan twee A4-tjes mocht beslaan. Dit was inclusief afbeeldingen en witruimte en met gebruikmaking van:

“-Lettertype Verdana 9 punten. Tekenafstand: standaard;

-Regelafstand tenminste 12 punten;

-Marges: boven, onder, links en rechts: 2,5 cm.”

Bij overschrijding van het maximale aantal A4 zou de inschrijving terzijde worden gelegd. Achterliggende gedachte was om alle inschrijvers evenveel ruimte te geven om zichzelf uit te drukken.

Eén van de inschrijvers had een vraag met lettertype Verdana 5 op 2 A4-tjes beantwoord. De aanbestedende dienst legde de inschrijving vervolgens terzijde. De inschrijver meende dat dit gebrek mocht worden hersteld. In de aanbestedingsstukken was namelijk bepaald dat de aanbestedende dienst de inschrijver in bepaalde gevallen de gelegenheid moest geven om fouten te herstellen. Bovendien zou het gaan om een eenvoudig te herstellen gebrek.

De Rechtbank Den Haag ging hier niet in mee. De in het aanbestedingsdocument genoemde herstelmogelijkheid was bedoeld om aan te tonen dat er geen sprake was van schending van een beginsel van het aanbestedingsrecht. Dat was hier echter niet aan de orde. De reden van uitsluiting was dat de inschrijving niet besteksconform was: er werd dus niet voldaan aan de aanbestedingsstukken.

Indien de inschrijver de mogelijkheid kreeg om de fout te herstellen dan kwam hij uit op 3,5 A4-tje. Om alsnog te voldoen aan de eis dat de beantwoording niet meer dan 2 A4-tjes mocht beslaan zou de inhoud van de inschrijving worden gewijzigd. Een dergelijke materiële wijziging is niet toegestaan. De rechter oordeelde dan ook dat de aanbestedende dienst de inschrijving op goede gronden terzijde had gelegd.

 Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Renée Huijsmans, Advocaat Arbeid & Medezeggenschap