In plaats van verkorting van de loondoorbetalingsplicht moet er vanaf 1 januari 2020 een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering komen. Hierover heeft minister Koolmees afspraken gemaakt met werkgeversorganisaties MKB, VNO-NCW en LTO Nederland en met het Verbond van Verzekeraars in een kaderconvenant en een productconvenant. Deze verzekering biedt niet alleen dekking tegen verzuimkosten, maar ook een casemanager die de werkgever en de werknemer actief begeleidt tijdens de re-integratie. Als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en van de verzekeraar opvolgt, is de verzekering ‘poortwachterproof’. Met ‘poortwachterproof’ wordt bedoeld dat als UWV onverhoopt een loonsanctie oplegt aan de werkgever, de verzekeraar de extra loonkosten voor zijn rekening neemt.

Over de hoogte van de premie van de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering is nog niets meegedeeld. Ter compensatie voor de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte ontvangen alle werkgevers vanaf 2021 een vast bedrag per (inhoudingsplichtige) werkgever. Minister Koolmees trekt hier in totaal € 450 miljoen voor uit. Op deze manier wil minister Koolmees werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van het tweede ziektejaar.

De kans dat UWV een loonsanctie oplegt wordt vanaf 2021 kleiner, omdat vanaf dan UWV het medisch advies van de bedrijfsarts niet meer mag toetsen. Een positieve ontwikkeling. Het komt nu nog te vaak voor (in 12% van de gevallen) dat de onenigheid tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts over de medische belastbaarheid van de werknemer voor rekening komt van de werkgever. Wel blijft UWV de re-integratie-inspanningen toetsen. Zorg dus dat – in zowel het eerste als het tweede ziektejaar – de juiste re-integratiestappen worden gezet én dat de administratie ervan op orde is.  Let daarbij op het tijdig inzetten van re-integratie in het tweede spoor. Volgens UWV komt het niet, te laat of verkeerd oppakken van het tweede spoor relatief vaak voor bij kleine werkgevers. De werkgever mag c.q. moet zich laten adviseren door arbeidsdeskundigen en re-integratiebureaus, maar blijft – in elk geval tot 1 januari 2020 – steeds zelf verantwoordelijk en in de lead (zie ook onze eerdere blog).

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.