Wat was het geval?

De arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke docent is met toestemming van UWV opgezegd. De docent is 64 jaar en ontvangt een IVA-uitkering. UWV verwacht dat de docent niet zal herstellen en dat hij niet kan terugkeren op de arbeidsmarkt. Omdat de school waar hij werkzaam was hem geen transitievergoeding uitbetaalt, vraagt de docent aan de kantonrechter de school te veroordelen tot betaling van de wettelijke transitievergoeding van € 73.541,42.

Uitleg kantonrechter

De kantonrechter vindt dat de wettelijke berekening van de transitievergoeding in dit geval tot een onredelijke uitkomst leidt. Omdat de werknemer niet zal terugkeren op de arbeidsmarkt, heeft hij geen geld nodig voor opleiding of andere hulp bij het vinden van een baan. Wel is er recht op compensatie voor het ontslag. De kantonrechter  oordeelt dat de docent recht heeft op 1/3e van de wettelijke transitievergoeding. Een opvallende uitspraak. We schreven hier al eerder over.

Uitleg gerechtshof

In hoger beroep neemt het hof ’s-Hertogenbosch de bedoeling van de wetgever als uitgangspunt. Het hof kijkt niet alleen naar de toelichting bij de WWZ, maar ook bij het wetsvoorstel “betreffende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid”. In de toelichting bij dit wetsvoorstel staat dat er geen grond is voor het maken van een uitzondering voor volledig arbeidsongeschikte werknemers. Ook niet als de verwachting is dat er geen verbetering optreedt in de arbeidsongeschiktheid. Daar komt nog bij dat een onderscheid maken tussen zieke werknemers en gezonde werknemers discriminatie is. En dat is uiteraard niet toegestaan.

Evenmin is er aanleiding om aan een 64-jarige een lagere transitievergoeding te geven. De transitievergoeding vlakt niet af bij het naderen van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Spijtig voor de school. Deze moet alsnog de volledige transitievergoeding betalen.

Opmerkelijk is dat het hof verwijst naar een wetsvoorstel en de uitleg van de minister die het wetsvoorstel heeft ingediend. Het hof betrekt in zijn oordeel echter niet het advies van de Raad van State. Volgens de Raad zal er doorgaans geen sprake zijn van transitie naar een andere baan wanneer een werknemer een IVA-uitkering ontvangt: er is immers geen of slechts zeer beperkte verdiencapaciteit aanwezig in dergelijke gevallen. Deze redenering zou naar ons idee een lagere transitievergoeding wel kunnen billijken.

Transitievergoeding verhalen op UWV

Het wetsvoorstel waar het hof naar verwijst, biedt wellicht compensatie voor het gevoel van onredelijkheid dat werkgevers in een situatie zoals hierboven kunnen hebben. Als dit wetsvoorstel ongewijzigd wordt aangenomen, kunnen werkgevers de transitievergoeding die betaald is aan een langdurig zieke werknemer verhalen op UWV. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze blog. Het is op dit moment nog niet duidelijk of en wanneer het wetsvoorstel mogelijk wet wordt.

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.