Wat was er aan de hand?

Dat communicatie en redelijkheid belangrijk is, blijkt ook uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2023:11291)

Werknemer meldt zich ziek en spreekt op 19 oktober 2023 de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt vast dat werknemer volledig arbeidsongeschikt is voor haar eigen en aangepast werk. Werkgever heeft de dag na de ziekmelding de arbeidsovereenkomst opgezegd en dit vervolgens weer teruggedraaid. Ook zou één en ander hebben plaatsgevonden rondom een gewenst huisbezoek van de werkgever na de ziekmelding. Werknemer geeft per e-mail van 20 en 30 oktober 2023 aan dat zij wil meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak, maar hierover graag per e-mail communiceert.

Werkgever heeft per 1 oktober 2023 het loon stopgezet. Werkgever stelt dat de bedrijfsarts heeft gezegd dat het opstellen van een plan van aanpak fysiek moet plaatsvinden en dat de werknemer hiertoe ook in staat is. Ook zou de werknemer volgens de werkgever niet meewerken aan de fysieke overdracht van werkzaamheden en zou de werknemer nevenwerkzaamheden verrichten.

Wat oordeelde de kantonrechter?

De kantonrechter oordeelt dat door de werknemer wordt betwist dat de bedrijfsarts zou hebben aangegeven dat het opstellen van het plan van aanpak fysiek moet plaatsvinden en dat dit ook nergens uit blijkt. Ook als de bedrijfsarts dit zou hebben gezegd, is dit volgens de kantonrechter alsnog geen reden om een loonstop op te leggen. Daarnaast is volgens het oordeel van de kantonrechter niet gebleken dat de fysieke aanwezigheid van de werknemer nodig is voor een overdracht. Eventuele vragen kunnen ook per e-mail worden gesteld. Ook de nevenwerkzaamheden worden door werknemer betwist. De kantonrechter oordeelt daarnaast dat werknemer een dienstverband had van 24 uur, waardoor nevenwerkzaamheden ook niet automatisch zouden leiden tot een geldige loonstop. De loonvordering van de werknemer wordt toegewezen.

 

Strikte handhaving of toch niet?

Een strikte handhaving en interpretatie van re-integratieverplichtingen, brengen werkgever en werknemer vaak niet verder. Helaas begint dit al vaak bij de ziekmelding, de eerste afspraak bij de bedrijfsarts of het opstellen van een plan van aanpak. Dit is (dus) al in de eerste weken van de arbeidsongeschiktheid. Daardoor komt de re-integratie moeilijk op gang en is terugkeer in eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever ver te zoeken, laat staan herstel van de werknemer. Dit kan uiteindelijk zelfs leiden tot een arbeidsconflict. Zonde!

Natuurlijk hebben werkgevers en werknemers te maken met verplichtingen op grond van de wet en bestaat hierin niet altijd de vrijheid om de re-integratie anders vorm te geven. Maar een verzoek van een werknemer om een plan van aanpak via de e-mail vast te stellen of een verzoek van de werkgever om af en toe contact te hebben ook al zit de werknemer ziek thuis, zijn in de meeste gevallen geen onredelijke verzoeken waarbij re-integratieverplichtingen worden geschonden.

Mijn advies? Blijf met elkaar in gesprek en vraag als werkgever ook eens door naar de achterliggende reden van een verzoek. Waardoor komt het dat een werknemer fysieke afspraken afhoudt? Is dat door de reistijd, de energie die het kost of de wijze waarop de gesprekken verlopen? En wat maakt dat een werknemer al het contact afhoudt? Is er nog genoeg binding met het werk of zullen koffie-afspraken op kantoor de werknemer juist helpen?

En kijk daarbij ook eens naar het achterliggende doel van de re-integratieverplichting of het advies van de bedrijfsarts. Hoe kan dit doel worden bewerkstelligd? Is dat met een fysiek gesprek of is een gesprek via teams ook voldoende? Is dat met een dagelijks telefoontje of is een wekelijks contactmoment genoeg?

Vragen die de re-integratie mijns inziens veel verder zullen helpen, dan een gang naar de rechter.

En als er dan alsnog aanleiding bestaat om een loonstop op te leggen? Dat is een vervelende conclusie, maar soms is het zetten van die stap de enige optie.

Vragen?

Vragen over arbeidsongeschiktheid of re-integratie? Neem dan contact op met Laura Gringhuis, Advocaat Arbeid & Medezeggenschap.