Smart contracts

Smart contracts worden vaak genoemd in relatie tot hypotheken, verzekeringen, auteurs- en muziekrechten en de contracten in de vastgoedsector. Het ligt in de lijn der verwachting dat het toepassingsdomein voor het smart contract groter zal worden naarmate de technologie achter blockchain volwassener wordt en meer processen in de samenleving worden gedigitaliseerd. Bovendien past de blockchain goed bij de steeds verdere verschuiving naar een deeleconomie. Een aantal grote bedrijven, waaronder Microsoft, Samsung, JP Morgan en BP, heeft in februari 2017 zich dan ook verenigd in de Enterprise Ethereum Alliance (EEA). Dit samenwerkingsverband wil via open standaarden en kennisdelen onderzoeken hoe de adoptie van Ethereum blockchain-technologie door bedrijven kan worden versneld en bijvoorbeeld voor ‘the solutions that will be the foundations for business going forward’.

de SLA

Een type contract dat opvallend genoeg niet of nauwelijks in relatie wordt gebracht met smart contracts is de SLA. Dit terwijl een SLA bij uitstek geschikt lijkt om als smart contract binnen een overeenkomst te integreren. Het smart contract is immers het meest geschikt voor contractrelaties die goed vertaald kunnen worden naar computertaal. Prestaties moeten precies kunnen worden omschreven en digitaal en objectief kunnen worden geverifieerd.

Voorbeeld

Hoe zou dit werken bij een Service level Agreement? Een voorbeeld. Een internetprovider besluit haar klantenservice uit te besteden. In de outsourcingsovereenkomst die zij met de dienstverlener sluit, worden diverse service levels opgenomen. Een van die service levels is dat inkomende telefoongesprekken altijd binnen drie seconden worden aangenomen. De data die nodig zijn om dit serviceniveau te meten worden automatisch gelogd. Met behulp van die data kan een smart contract beoordelen of het relevante serviceniveau is behaald. Vaak is in een service level agreement een malus regeling opgenomen. Bij het (veelal meerdere keren) niet halen van een service level, is de dienstverlener een malus verschuldigd. De malus kan bestaan uit een te betalen boetebedrag. Meer voorkomend is een korting op de maandfactuur. Door toepassing van een smart contract kan een malus geautomatiseerd in de maandfactuur worden verwerkt. In dat opzicht zijn smart contracts en service level agreements dus een ideale combinatie.

Vragen?

Heeft u vragen over smart contracts, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.

 

Wilt u meer weten over smart contracts? Lees dan het hoofdstuk “Smart contracts; slimme contracten” in de bundel “Multidisciplinaire aspecten van blockchain” onder eindredactie van Victor de Pous en Natascha van Duuren, te bestellen bij uitgeverij deLex, ISBN 978-90-8692-068-6. Of neem contact op met Natascha van Duuren ([email protected] of 071-5815356)

 

Lees ook:

Deel 1: Gaan Smart Contracts een stralende toekomst tegemoet?

Deel 2: Smart Contracts en Service Level Agreements; een ideale combinatie?

Deel 3: Gaan Smart Contracts op termijn alle traditionele overeenkomsten vervangen?

Deel 4: Computer says ‘pay’