Smart contracts

Smart contracts laten zich onderscheiden in deterministische en non-deterministische versies. In het eerste geval beschikt het netwerk zelf over voldoende informatie om het smart contract geheel uit te voeren. Bij een non-deterministisch smart contract is een externe bron nodig (orakel) om het netwerk van noodzakelijke informatie uit de ‘reële wereld’ te voorzien om de afspraken uit te voeren. Denk aan actuele wisselkoersinformatie of informatie of bepaalde voorwaarden die zijn vervuld.

De Ethereum-blockchai

De Ethereum-blockchain is een voorbeeld van een publieke blockchain, specifiek ontworpen om smart contracts te ondersteunen.[1] Het bouwen van smart contracts binnen het Ethereum netwerk met de programmeertaal Solidity, een programmeertaal die overeenkomsten vertoont met het bekende JavaScript, is relatief eenvoudig. Daarnaast zijn de voordelen evident. Het slimme contract is nauwkeurig, betrouwbaar, efficiënt, goedkoop, er is geen tussenpersoon nodig én – last but not least – de garantie dat de contracten op de afgesproken manier worden uitgevoerd.

Er zijn talloze toepassingsmogelijkheden te bedenken. Het smart contract is het meest geschikt voor contractrelaties die goed vertaald kunnen worden naar computertaal. Prestaties moeten precies kunnen worden omschreven en digitaal en objectief kunnen worden geverifieerd. In mijn vorige blog heb ik bijvoorbeeld gewezen op de toepassing van smart contract bij service level agreement.

De toekomst

Het is vooralsnog niet goed voorstelbaar dat smart contracts op korte termijn alle traditionele overeenkomsten zullen vervangen. Computertaal is immers een instructietaal. Het soort clausule waar een smart contract mee uit de voeten kan is van de strekking: ‘als A gebeurt, doe dan B’. Veel traditionele overeenkomsten staan echter vol met passieve en/of vage begrippen. Partijen verplichten zich bijvoorbeeld ‘naar redelijkheid’ samen te werken of ‘passende maatregelen’ te treffen. Contracterende partijen maken gebruik van deze begrippen, omdat het vaak eenvoudigweg niet mogelijk is om alle mogelijke situaties of uitwerkingen vooraf in concrete bewoordingen uit te schrijven in een overeenkomst. Naar verwachting zal het daarom moeilijk zijn om traditionele overeenkomsten volledig en uitsluitend te vertalen naar, of te vervangen door smart contracts en zullen vooralsnog met name hybride versies worden gebruikt.

Vragen?

Heeft u vragen over smart contracts, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.

 

Wilt u meer weten over smart contracts? Lees dan het hoofdstuk “Smart contracts; slimme contracten” in de bundel “Multidisciplinaire aspecten van blockchain” onder eindredactie van Victor de Pous en Natascha van Duuren, te bestellen bij uitgeverij deLex, ISBN 978-90-8692-068-6. Of neem contact op met Natascha van Duuren ([email protected] of 071-5815356)

 

Lees ook:

Deel 1: Gaan Smart Contracts een stralende toekomst tegemoet?

Deel 2: Smart Contracts en Service Level Agreements; een ideale combinatie?

Deel 3: Gaan Smart Contracts op termijn alle traditionele overeenkomsten vervangen?

Deel 4: Computer says ‘pay’