Oordeel Commissie

De Commissie heeft overwogen dat de aanbestedende dienst de sterke suggestie heeft gegeven dat de presentatie van klager tijdverspilling zou zijn. Hiermee is van tevoren een mededeling gedaan over de beoordeling van inschrijvers. Niet aan alle inschrijvers is een dergelijke mededeling verstrekt waarmee niet alleen het transparantiebeginsel in het nauw komt, maar waardoor ook het beginsel van gelijke behandeling is geschonden. De klacht is gegrond.

Verder overweegt de Commissie dat er te hoge verwachtingen van de presentaties zijn ontstaan. Bij juistheid van de inschrijvingen zou de verificatieronde immers geen invloed hebben op de toegekende punten. De presentaties zijn enkel ter verificatie van de inschrijvingen en hebben uitsluitend tot doel te toetsen of de beoordelingscommissie de beoordeling correct heeft verricht.

Menno de Wijs en Per van der Kooi

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs & Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.