Bekijk het oordeel van de kantoorrechter hier

Een tegenvaller voor de vakorganisatie maar een kans voor de OR!

Dit temeer nu er eveneens geen wettelijke grondslag bestaat voor toelating van FNV tot het reguliere overleg over de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden.

Het is een trend. Steeds vaker zien wij dat de OR niet als “noodzakelijk kwaad” gezien wordt maar als partner om samen met de werkgever te komen tot een goed arbeidsvoorwaardenpakket, met oog voor zowel de belangen van de werknemers als de organisatie als geheel. In onze eerdere blog “Als twee honden vechten om een been… De rol van de OR bij arbeidsvoorwaarden” hebben wij deze waardevolle rol van de OR nader toegelicht.

Wij denken graag met u mee hoe hieraan in uw organisatie uitvoering kan worden gegeven.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Barbara van Dam, Paralegal, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.