Vorig jaar was er een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals de inwerkingtreding van de Wnra en de WAB. Daarnaast werd Nederland overvallen door het coronavirus. Covid-19 heeft een enorme impact gehad op onze samenleving en zeker ook op de arbeidsmarkt. Werkgevers en werknemers werden geconfronteerd met tal van vraagstukken ten aanzien van vooral praktische zaken zoals thuiswerken, het creëren van een veilige werkplek, hoe om te gaan met verlofregelingen, loondoorbetaling tijdens ziekte en quarantaine, reiskostenvergoeding, mondkapjesplicht etc. Via onze Juridische Corona Helpdesk, onze Q&A special over corona en niet te vergeten onze blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’ hebben wij u steeds over de actuele ontwikkelingen geïnformeerd.

Voor dit en het komende jaar is er vooralsnog op het gebied van het arbeidsrecht geen sprake van ingrijpende nieuwe wetgeving. Wij gaan zoals gebruikelijk kort in op de voor u relevante regelingen die wel wijzigen. Deze verschillende juridische ontwikkelingen zijn op onderwerp gesorteerd en eenvoudig via de inhoudsopgave terug te vinden.

Omdat ook 2021 nog in het teken van corona zal staan, besteden wij in een separaat hoofdstuk de nodige aandacht aan voor u relevante corona wet- en regelgeving.

Deze, en alle andere arbeidsrechtelijke juridische ontwikkelingen, zijn op onderwerp gesorteerd en eenvoudig via de inhoudsopgave terug te vinden. Wilt u dit document graag ontvangen? Laat dan hieronder uw gegevens achter, en u ontvangt het direct in uw mailbox.

Team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation is een van de grootste en bekendste gespecialiseerde arbeidsrechtteams van Nederland. We adviseren voornamelijk nationale en internationale bedrijven en (semi)publiekrechtelijke instellingen. Voor een aantal daarvan zijn we al jarenlang huisadvocaat. 

Vragen?

Wilt u altijd op de hoogte blijven van alle relevante updates, tips en events? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief! Of neem contact op met een van onze specialisten.