Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu

De juridische gevolgen van het coronavirus


Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

 

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het coronavirus? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u via kennisblogs steeds op de hoogte. Alle relevante informatie op het gebied van Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Ondernemingsrecht en IT, IE & Privacy leest u in onze uitgebreide blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze uiteraard steeds direct aangevuld. Zie hieronder het overzicht van alle blogs:

Blogserie ‘De juridische gevolgen van het coronavirus’

Deel 1: Corona: vergaande verplichtingen voor werkgevers, maar wat als dat niet meer mogelijk is?

Deel 2: Coronavirus: tijd voor werktijdverkorting?

Deel 3: Mag ik als werkgever vragen of mijn medewerker het Coronavirus heeft als hij zich ziekmeldt?

Deel 4: Niet kunnen leveren als gevolg van het Coronavirus. Overmacht?

Deel 5: Flexwerkers en Corona

Deel 6: Aandeelhoudersvergaderingen en het Coronavirus

Deel 7: Natascha van Duuren als deskundige geïnterviewd door EenVandaag over de inzet van Artificial Intelligence bij het Coronavirus

Deel 8: Onderwijs en Corona: wat is wijsheid?

Deel 9: Coronavirus: OR, wees alert op wijzigingen in sociaal beleid

Deel 10: Coronavirus: Thuiswerken

Deel 11: Coronavirus: Houd de OR aangehaakt!

Deel 12: Coronavirus en arbeidsvoorwaarden: wat mag ik van mijn medewerker verwachten en wat kan ik zelf?

Deel 13: Verklaring EDPB-voorzitter over verwerking van persoonsgegevens in het kader van de COVID-19 uitbraak

Deel 14: Coronavirus, Nederland valt stil: Rol OR bij reorganisaties en herstructurering

Deel 15: Onderwijs en het Coronavirus: het nieuwe onderwijs

Deel 16: Coronavirus: wat als mijn personeel niet komt werken omdat er geen kinderopvang beschikbaar is?

Deel 17: Werktijdverkorting wordt noodfonds – werkgelegenheid voor bedrijven

Deel 18: Ziek of mogelijk ziek door Coronavirus? Aandachtspunten voor werkgevers

Deel 19: Van Werktijdverkorting naar de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Deel 20: Europese en Nederlandse steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en zzp’ers

Deel 21: ZZP in tijden van de Coronacrisis

Deel 22: Coronavirus en het nakomen van (franchise)overeenkomsten

Deel 23: Het coronavirus en uw contracten – kunnen de contractspartijen een beroep doen op overmacht?

Deel 24: Tot nader order geen fatale termijnen bij de merkeninstanties als gevolg van het coronavirus

Deel 25: Verlenging coulanceregime en overwerkregeling gedifferentieerde WW-premie

Deel 26: Coronavirus: Noodmaatregelen pakken goed uit voor Flexwerkers

Deel 27: Praktische tips in verband met medezeggenschap in coronatijd

Deel 28: Corona: NOW en de medezeggenschap

Deel 29: Corona en de wereld valt stil…. wat nu ondernemer?

Deel 30: Corona en het risico op bestuurdersaansprakelijkheid

Deel 31: Staatssteun mogelijk door Tijdelijke Kaderregeling

Deel 32: Het coronavirus en uw contracten II – Biedt heronderhandeling van contracten uitkomst?

Deel 33: Scholing OR in huidige tijd

Deel 34: Leiden: ondernemers krijgen op verzoek uitstel van betaling van onroerende zaakbelasting

Deel 35: Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld

Deel 36: NOW-regeling – update werkgevers

Deel 37: Voorzieningenrechter: geen beroep op betalingsonmacht wegens coronacrisis

Deel 38: Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten ingediend bij Tweede Kamer

Deel 39: Betekenen exploten en het coronavirus

Deel 40: Mediation in coronatijd

Deel 41: Vakantie in tijden van corona

Deel 42: Aanbesteding overslaan vanwege COVID-19?

Deel 43: De noodmaatregel ‘NOW’ en de flexibele schil

Deel 44: Gedwongen verkoop van woning door curator gaat ‘on hold’

Deel 45: Verlengde publicatietermijn jaarrekening wegens COVID-19

Deel 46: Spoedwet: digitale aandeelhoudersvergadering ook zonder statutaire grondslag

Deel 47: Ook NOW mogelijk voor werkmaatschappijen in concernverband

Deel 48: Het buitengerechtelijk akkoord

Deel 49: Een intelligente ‘restart’ na corona, hoe pak je dat aan?

Deel 50: NOW-regeling vanaf 1 juni 2020 met ontslagen te combineren

Deel 51: Belang van mediation in tijden van COVID-19

Deel 52: NOW-regeling 2 – pompen of verzuipen – of toch herstructureren?

Deel 53: Gerechtelijk akkoord

Deel 54: Gaan wij naar een samenleving toe waarin we door middel van apps door de overheid worden gevolgd?

Deel 55: Update NOW-regeling 2

Deel 56: NOW 2.0: Scholing, nut en noodzaak

Deel 57: Staatssteun voor Hema?

Deel 58: Collectief ontslag, WMCO en NOW-2

Deel 59: Tijd voor de OR om de balans op te maken

Deel 60: Recht op thuiswerken?

Deel 61: NOW-2: regeling gepubliceerd!

Deel 62: Ondersteuning en bijstand in coronatijd

Deel 63: De juridische corona helpdesk is een blijvertje

Deel 64: Vakantie in het buitenland: loondoorbetaling bij problemen door corona?

Deel 65: Herstructureren in tijden van crisis

Deel 66: Reorganisatiegolf door coronacrisis

Deel 67: Derde steunpakket; tijd voor ingrijpen?

Deel 68: NOW 3: steun tot de zomer van 2021 en focus op scholing

Deel 69: Coronaregels en ontslag (op staande voet). Een paar tips!

Deel 70: Wie niet luisteren wil, moet maar…

Deel 71: Re-integreren in coronatijd: hoe voorkomt u een loonsanctie?

Deel 72: NOW-3: regeling gepubliceerd

Deel 73: Privacy op de werkvloer in tijden van corona

Deel 74: Weigeren ander werk tijdens coronacrisis leidt tot verval van loon

Deel 75: NOW 3 update